meisje voor een gordijn met de handen voor haar gezicht
image/svg+xml

Nieuwe korte intensieve traumabehandeling

De TOPGGz afdeling Centrum voor Trauma en Gezin van Levvel heeft een korte intensieve traumabehandeling (KIT) voor jongeren met complexe posttraumatische stressklachten ontwikkeld.

Nieuws

De nieuwe traumabehandeling is gericht op de afname van zowel PTSS als andere traumagerelateerde en comorbide klachten. Met deze korte variant leveren we een bijdrage aan het verbeteren van het psychisch welzijn van getraumatiseerde jongeren en verkleinen we de kans op drop-out tijdens de behandeling.

Nina Albisser en Marieke de Keizer zijn betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe variant van de traumabehandeling voor jongeren. Nina: “We zien in de behandelpraktijk dat een groep van complex getraumatiseerde jongeren onvoldoende profiteert van de reguliere poliklinische traumabehandeling. Door de behandelduur en het voor PTSS kenmerkende vermijdingsgedrag stopt 10 tot 25% van de jongeren vroegtijdig met de behandeling. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, want onbehandelde PTSS is een voorspeller van chronische psychische problemen in de volwassenheid en een kwetsbaar toekomstperspectief. Zo zie je bijvoorbeeld veel schooluitval, sociale isolatie en een lagere sociaal-economische status.”

Om te voorkomen dat jongeren met complexe PTSS de reguliere traumabehandeling niet afmaken, heeft het Centrum voor Trauma en Gezin de korte intensieve traumabehandeling ontwikkeld. Marieke de Keizer: “Deze korte variant duurt 1 week. Hierdoor wordt er sneller resultaat behaald: de jongere krijgt eerder hoop en uitzicht op verbetering. En daarnaast levert de kortere behandeltijd bovendien een besparing op in tijd en geld.”