meisje houdt haar handen over haar oren terwijl haar ouders ruzie maken
image/svg+xml

Met Signs of Safety weer snel rust in het gezin

Juist in deze tijd kunnen crisissituaties soms heftig oplopen. Kinderen en ouders zitten veel thuis vanwege de Corona-maatregelen. Daardoor kunnen er makkelijk spanningen tussen gezinsleden en kinderen ontstaan. Soms kunnen die spanningen zo hoog oplopen dat er grote zorgen ontstaan over de veiligheid van kinderen in een gezin. Dan moet er snel en concreet worden gehandeld om de veiligheid te herstellen en waarborgen. Dat kan met de werkwijze van Signs of Safety bij Levvel.

Nieuws

Levvel heeft een eigen crisisvariant ontwikkeld van Signs of Safety. Doel is om de rust in het gezin weer snel te laten weerkeren en voor de langere termijn perspectief te bieden. Binnen 4 tot 6 weken organiseren we hiervoor een netwerkconferentie en stellen we samen met het gezin en betrokken (professioneel) netwerk een veiligheidsplan op met concrete afspraken. Dit kan face-to-face, afhankelijk van het aantal deelnemers en de gezondheid van de deelnemers. We organiseren ook online Signs of Safety conferenties.

Bij aanmelding worden de bodemeisen voor het plan besproken en concreet gemaakt. Deze bodemeisen zijn nodig om de veiligheidseisen helder te krijgen en te bepalen op welk punt het noodzakelijk is om actie te ondernemen, mochten de afspraken uit het veiligheidsplan niet worden nageleefd. Zo snel mogelijk na aanmelding is de eerste netwerkconferentie.

Netwerkconferentie: concrete afspraken en draagvlak
Tijdens de netwerkconferentie vragen we aan alle aanwezigen (het kind, ouders, hun netwerk, hulpverlening) om zo concreet mogelijk hun zorgen en krachten te benoemen. Deze schrijven we op een flap-over, want Signs of Safety is gebaseerd op transparantie. Aan de hand van alle zorgen en de krachten worden er gezamenlijk oplossingen en afspraken bedacht. Die schrijven we op, met daarbij wie wát wanneer gaat doen. Het gezin kan dus concreet aan de slag, waardoor de ergste crisis bezworen wordt. Er komt snel rust in het gezin, omdat alle zorgen zijn geuit en op papier staan, en er heldere afspraken zijn gemaakt om de veiligheid te vergroten. Niet alleen voor de gezinsleden, maar ook voor de aanmelder en betrokken hulpverleners geeft een netwerkconferentie veel inzicht en duidelijkheid.

Signs of Safety is een systeemgerichte aanpak, waardoor de zorgen van een gezin breder worden gedeeld. Naast het eigen gezin doen familie, vrienden, scholen en hulpverlening allemaal mee met de conferentie. Hierdoor ontstaat draagvlak. Omdat we alle zorgen behandelen, voelt iedereen zich serieus genomen in zijn gevoel en wordt het veiligheidsplan echt een plan van het gezin zelf, binnen de kaders van de aanmelder en met hulp van het eigen (professionele) netwerk.

Zonder vooroordelen direct aan de slag
Vanuit Signs of Safety zijn wij alleen betrokken bij het in kaart brengen van de zorgen en krachten en niet op inhoud betrokken bij de gezinssituatie. Dit heeft als voordeel dat de Signs of Safety medewerkers volledig neutraal zijn. Een Signs of Safety medewerker is niet de hulpverlener die in het gezin werkt, maar vooral een procesbegeleider die helpt om met de deelnemers een goed veiligheidsplan te maken. Deze neutrale rol maakt dat veel ouders, die soms een behoorlijk weerstand hebben opgebouwd door de vele hulpverleners die de revue zijn gepasseerd, zich zonder oordeel gehoord voelen. De Signs of Safety medewerker kent vooraf alleen de grote lijnen van gezinssituatie en is op de hoogte van het gezinsdoel. Details uit het verleden zijn onbekend. Hierdoor kan de Signs of Safety medeweker zonder vooroordeel naar de deelnemers en hun zorgen luisteren. Veel ouders geven aan dit erg fijn te vinden.

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de afspraken ligt allereerst natuurlijk bij het gezin, maar ook bij de overige deelnemers van de conferentie. We maken duidelijke afspraken over wie wat doet en men spreekt elkaar aan als afspraken niet (volledig) worden nageleefd. Na een aantal weken is er een evaluatie. We kijken dan of de gemaakte afspraken goed lopen of eventueel aanpassing nodig hebben. Als alles soepel loopt, stapt de Signs of Safety medewerker er tussenuit en gaan de vaste hulpverleners en het netwerk verder met het gemaakte plan.

Aanmelden en meer informatie
Een kind of gezin aanmelden? Neem contact met ons op via 020 540 05 55. Ook als je meer informatie wilt over de werkwijze van Signs of Safety. We komen graag langs om kennis te maken met jou en je collega’s en om meer uitleg te geven. Als je belt, vraag dan naar Lonneke de Wit of Anne-Fleur van Calsteren.