Arne Popma online in gesprek met koningin Maxima. Foto: Amsterdam UMC/Elmer Bets
image/svg+xml

Koningin Máxima in gesprek over de effecten van de coronacrisis op de mentale gezondheid

Koningin Máxima heeft vandaag online gesproken met onderzoekers, psychiaters, een huisarts en met MIND, een organisatie die zich inzet om psychische problemen te voorkomen. Het digitaal werkbezoek stond in het teken van de effecten van de coronacrisis op de mentale gezondheid van Nederlanders. 

Nieuws

Koningin Máxima sprak onder meer met Arne Popma, hoogleraar en kinder- en jeugdpsychiater bij Levvel, over het psychisch welbevinden van kinderen en jongeren in deze coronatijd. Arne gaf aan dat sinds het uitbreken van de pandemie een groeiende groep jongeren mentale klachten heeft die extra aandacht vragen. “De druk op de kinder- en jeugdpsychiatrie neemt toe doordat de problematiek bij jongeren en jongvolwassenen ernstiger is geworden en het aantal aanmeldingen op acute afdelingen is gestegen. We zien bij jongeren en jongvolwassenen dat zij meer last hebben van mentale problemen. Bij kinderen onder de 12 zien we over het algemeen wat minder mentale problemen, maar in die leeftijdsgroep zien we wel een flinke toename van onveiligheid thuis (zoals kindermishandeling).”

Ook ging Koningin Máxima met onderzoekers in gesprek over de ontwikkelingen in het welbevinden van jongeren en volwassenen sinds de start van de coronacrisis, over mentale veerkracht en over de trends met betrekking tot zorgvragen in de geestelijke gezondheidszorg en de behandeling hiervan.

Iedereen was het er over eens dat de aandacht voor de mentale gezondheid evenveel aandacht én investeringen verdient als de lichamelijke gezondheid.  Het was een erg leuk gesprek, waarin zowel veerkracht van de Nederlandse bevolking aan bod kwam, maar ook de zorgen werden geuit over kwetsbare groepen en individuen.

(foto: Amsterdam UMC/Elmer Bets)