hulp bij een acute psychiatrische crisis
image/svg+xml

Hulp bij een acute psychiatrische crisis

Soms is de nood zo hoog, dat er direct hulp nodig is. Bijvoorbeeld omdat de veiligheid van je kind in gevaar is. Of die van de mensen om je kind heen. Of omdat je kind écht geen uitweg meer ziet. Wat moet je dan doen?

Acute psychiatrische crisis

Is je kind nog niet bij Levvel in behandeling en is er sprake van een psychiatrische crisis ?

Neem dan contact op met degene die je kind behandelt. Als er geen behandelaar is, kun je contact opnemen met de huisarts. De behandelaar of de huisarts beoordeelt de situatie. Als dat nodig is, kan hij meer hulp in gang zetten. Zo kan bijvoorbeeld de plaatselijke crisisdienst van de (jeugd)GGZ ingeschakeld worden.


Is je kind al bij Levvel in behandeling?

Dan beoordeelt de behandelaar van Levvel de situatie. Buiten kantoortijd is hiervoor een dienstdoende arts beschikbaar. Je kan contact met ons opnemen (24 uur per dag, 7 dagen in de week).
088 054 70 02

In geval van crisis kunnen ook huisartsen en andere behandelaren contact met Levvel opnemen via bovenstaand telefoonnummer. Er is altijd een arts beschikbaar voor consultatie en overleg.

 

Lijkt een opname nodig?

Dan overlegt de huisarts of huidige behandelaar dit met Levvel. Als een opname bij Levvel de beste oplossing is, volgt een opnamegesprek met jullie en je kind. In dat gesprek worden de eerste behandeldoelen en het verloop van de opname besproken.
In noodsituaties kan de crisisdienst of dienstdoende psychiater verplichte zorg opleggen via een crisismaatregel van de Wet verplichte GGZ. Verplichte zorg mag niet zomaar worden opgelegd; dit mag alleen als het echt niet anders kan. En als aan strikte voorwaarden wordt voldaan.

 

Mobiel Crisisteam Jeugd

In Amsterdam is het Mobiel Crisisteam Jeugd van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam actief. Levvel werkt nauw samen met dit crisisteam. Het crisisteam wordt ingeschakeld om kinderen en jongeren in crisissituaties te beoordelen. Als het nodig is, meldt het crisisteam een kind of jongere bij Levvel aan.
020  523 54 33

Kinderen en jongeren van buiten Amsterdam kunnen ook bij Levvel worden aangemeld als er sprake is van crisis. De huisarts of behandelaar kan hiervoor contact opnemen met de plaatselijke crisisdienst van de (jeugd)GGZ.

Noodgeval of zelfmoordgedachten?

Bel dan direct één van deze nummers:

In geval van nood: 112

Bij zelfmoordgedachten: 113 of 0800 0113 (gratis)

Kijk voor meer informatie op www.113.nl

Aanmeldteam crisis

Heb je vragen? Het aanmeldteam denkt graag met je mee. Je kunt vrijblijvend bij ons terecht met al je vragen. We overleggen samen met jou, geven een passend advies en ondersteunen je bij het aanmelden.

Afdeling Crisis (Spoedhulp, Crisis Verblijf en Crisis Pleegzorg) 020 540 05 37

crisis@levvel.nl

Ontdek waarmee we je verder kunnen helpen