jongen
image/svg+xml

Santa Rosa, dagbehandeling voor jongeren (12-18 jaar) met een stemmingsstoornis, angsten en/of aanhoudende lichamelijke klachten

Ben je regelmatig somber en voel je je down? Doe je weinig en als je iets doet kun je er moeilijk van genieten? Heb je last van buikpijn, hoofdpijn of ernstige vermoeidheid en kunnen dokters er geen oorzaak voor vinden? Ben je minder of niet meer actief en ga je niet meer naar school of vind je naar school gaan lastig? Vermijd je door angst bepaalde (sociale) situaties en zorgt dat voor conflicten thuis? Dan is de dagbehandeling Santa Rosa misschien iets voor jou. Santa Rosa is een groep voor jongeren met stemmingsproblemen, angsten en/of aanhoudende lichamelijke klachten.

Behandeling

Op de dagbehandeling kom je in een groep met maximaal 9 jongeren tussen de 12-18 jaar, met ongeveer dezelfde hulpvraag. Het dagprogramma bestaat uit allerlei trainingen, activiteiten en therapieën die je met andere jongeren of soms ook alleen uitvoert. Afhankelijk van wat je aankan en hoe lang je in behandeling bent, vullen we het programma in. Het programma is erop gericht dat je met kleine stapjes en met hulp weer dingen gaat doen die je moeilijk of lastig vindt.   

Onderwijs

De meeste jongeren die naar de dagbehandeling komen, volgen onderwijs op het Altra College Bleichrodt, een school voor speciaal voortgezet onderwijs op VMBO-T, HAVO en VWO niveau. Voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben biedt deze school een onderwijszorgarrangement. Gedurende je behandeling bij Santa Rosa kun je gebruik maken van een onderwijszorgarrangement genaamd 'de werkruimte'. Je wordt  ingeschreven op Altra College Bleichrodt en uitgeschreven op je huidige school. Als het lukt, blijven sommige jongeren op hun eigen school of werken een paar dagen. Ze komen dan in deeltijd naar de groep (2 dagen). Met regelmaat evalueren we met jou, de school, het team van Santa Rosa en je ouders/verzorgers de voortgang.

Het doel van de behandeling

Voordat je start met de behandeling, stellen we in een gesprek met jou, je ouders/verzorgers en iemand van het behandelteam, de doelen op. Je vertelt zelf wat je wilt leren en kunnen aan het einde van de behandeling. Het meest belangrijke is dat je weer lekker in je vel zit en je klachten minder worden. Zodat deze minder invloed op je leven hebben.

Het behandelplan

Samen met jou en je ouders/verzorgers maakt het behandelteam een voorlopig behandelplan. Daarin staat aan welke behandeldoelen je gaat werken. Dit plan wordt met jou en je ouders/verzorgers besproken. En het vormt de kern van jouw behandeling. Regelmatig evalueren we samen met jou en je ouders/verzorgers de voortgang. 

Een dag op Santa Rosa

De dagbehandeling is van 9.00 tot 15.00 uur. Je hebt, net als alle andere jongeren, een eigen rooster. Wanneer je het nog niet aan kunt om de hele dag mee te draaien, maken we een opbouwrooster, zodat je stap voor stap jouw dagritme weer op kunt bouwen. In de tijd dat je op Santa Rosa bent, heb je afwisselend behandeling en school.  Vaste onderdelen bij Santa Rosa zijn de dagopening en dagafsluiting, gezamenlijke lunch en het bespreken van jouw weekdoelen. Je volgt verder een aantal groepstherapieën zoals: doepressie, sociale vaardigheidstraining, surfen op emoties, zelfbeeldtraining en psycho-educatie. Als het nodig is, worden er daarnaast ook individuele therapieën gegeven: psychotherapie, creatieve therapie en psychomotorische therapie.

Hoe lang duurt het?

We proberen de behandeling zo kort mogelijk te laten duren. Meestal is dat niet langer dan 6 maanden. Tijdens de evaluaties kijken we hoe lang de behandeling nog gaat duren.

Wie werken er?

Bij jouw behandeling zijn veel mensen betrokken. Naast de regiebehandelaar werken er sociotherapeuten op de groep. Zij verzorgen een groot deel van het programma. Met hen heb je het meeste contact. Ook is één van de sociotherapeuten jouw mentor.  Verder bestaat het behandelteam uit een teamleider, psycholoog, psychiater, gezinsmaatschappelijk werker, creatieve therapeut en een psychomotorische therapeut. Je krijgt niet met alle therapeuten te maken. We kijken welke therapieën jij nodig hebt.


Contact met je ouders/verzorgers

De gezinsmaatschappelijk werker heeft met regelmaat een gesprek met je ouders/verzorgers. Soms word je zelf ook uitgenodigd om bij deze gesprekken aanwezig te zijn. Meestal is jouw mentor of therapeut erbij om je te ondersteunen. Daarnaast hebben de sociotherapeuten één keer per week contact met je ouders/verzorgers. Zij horen dan hoe het met je gaat op de groep en wij horen hoe het thuis met je gaat.

Vakanties

In de vakanties is de school dicht maar de dagbehandeling is wel open. We bieden je dan een aangepast programma aan.

Na de dagbehandeling

Ruim voordat jouw behandeling bij Santa Rosa eindigt, bespreken we met jou en je ouders/verzorgers of, en zo ja welke, nazorg er nodig is. Als de behandeling eindigt, stopt ook het onderwijs via het Altra College Bleichrodt. Omdat je ingeschreven blijft op je ‘oude’ school, ga je meestal daar naar toe terug. Je kunt ook samen met je ouders, je ‘oude school en met ondersteuning van het Altra College Bleichrodt, tijdig op zoek gaan naar een andere school. 

Privacy

Alle medewerkers gaan zorgvuldig om met de informatie over jou. Wij vinden je privacy net zo belangrijk als jij. Voor  de behandeling is het van belang dat je daarop kunt vertrouwen. Bij de intake ontvang je een pakketje papieren met een aantal toestemmingsformulieren die je moet ondertekenen. Deze hebben onder meer te maken met de uitwisseling van informatie over jou met bijvoorbeeld school. Er wordt dus geen informatie over jou aan anderen gegeven zonder dat jij of jouw ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

Vragenlijsten

 Als je voor het eerst bij Levvel komt, krijg je bij de uitnodiging voor het eerste gesprek enkele vragenlijsten. De bedoeling is dat jij (en je ouders/verzorgers) die vragenlijsten van tevoren invullen. De lijsten zijn bedoeld om meer over je problemen te weten te komen. Er wordt gevraagd naar de reden van de verwijzing naar Levvel, wat je van ons aan hulp verwacht en natuurlijk veel vragen over hoe het met je gaat. Als het invullen (nog) niet lukt, kan het ook op een later moment.

Contact

Levvel, Santa Rosa
Bezoekadres:  Meibergdreef 5, 1105 AZ Amsterdam (naast het AMC, melden bij de receptie op de 0-laag, 1e verdieping) 
Postadres: Postbus 303, 115 ZG Duivendrecht

(088) 054 7000
steljevraag@levvel.nl
www.levvel.nl

Levvel

Levvel is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders of opvoeders. Van opvoedondersteuning tot (hoog)specialistische jeugdhulp, complexe psychiatrische zorg, TOPGGz en acute hulp: wij helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in complexe situaties weer op weg. Zodat zij met een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. We kijken wat zij écht nodig hebben en staan 24/7 voor hen klaar. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We komen bij kinderen en gezinnen thuis, maar bieden ook pleegzorg, gezinshuizen of een verblijfsvorm bij Levvel. En indien nodig, betrekken we de volwassen-ggz.

 
Vragen? Misschien vind je bij veelgestelde vragen het antwoord. Staat je vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.